A promotora debe pagar o amaño das deficiencias de construción dun edificio