A piscina que aparecía na publicidade non existía nin sequera ía ser construída