A neglixencia do hospital na entrega do historial médico causoulle danos ó paciente