A máquina de autolavado raia o seu automóbil e a gasolineira non se fai cargo