A imprudencia do conductor do kart foi a única acción punitiva