A empresa de mantemento de ascensores esixe unha indemnización por cancelación de contrato