A denuncia sobre a toxicidade dunhas conservas e a súa difusión en TVE foi lexítima