A cláusula no contrato de compravenda de vivenda era abusiva