A aseguradora négase a se facer cargo da cobertura pactada por roubo