Zerbitzua ematerakoan sortu dituen kalteen erantzukizun zibila