Valentziako epaileek ofizioz baliogabetu dituzte ondasunei edo zerbitzuei dagozkien maileguak berandu ordaintzeagatik edo ez ordaintzeagatik erantsitako interesak, % 16tik gorakoak direnean