Urbanizazioan eskaini zuen hirugarren tenis-kantxa at utzi zuen sustatzaileak