Udalak kalte-ordaina eman zion zekor jaialdi batean ikusmena galdu zuen herritarrari