Transformadoreak etxebizitzan eremu magnetikoa sortzen zuen