Lapurturiko kreditu txartelarekin beste inork gastuak eginik, erakunde jaulkitzaileak itzultzeari uko egin