Kontuak ez ordaintzearren berankorren zerrendan sartu, hori egin ahal izateko baldintzak bete gabe