Jatetxeak kalte-ordaina eman zion ezkontzako dantzaldian zangoa hautsi zuen gonbidatuari