Jabegoaniztasuneko erosketa bat baliogabe deklaraturik