Jabegoaniztasun kontratuak ez dira sinatu eta hurrengo hamar egunen barruan ordaintzen