Jabeaniztasun-kontratua: kontratua eta mailegua ezeztatzea