Indemnizazioak eta atzerapeneko interesak ordaintzeko aseguru-konpainien epeak