Hipotekaren interes altua lukurreriazko kontsideratu zen