Hipoteka-kredituaren interesaren biribiltzea ez zen zuzena