Hipoteka exekutatzeko eta etxetik kaleratzeko Espainiako prozedura ez dator bat kontsumitzaileekin egindako kontratuen gehiegizko klausulak arautzen dituen Europako zuzentarauarekin