Ezkontide batek ezkondu aurretik erosi zuen etxebizitza