Ez zioten eman idatzizko aurrekonturik, ezta xehekapenezko fakturarik ere