Etxebizitza eta trastelekua erostea. Kontratuan ageri dena ez dute osorik bete