Etxea erosteko kontratuaren barruan sartu dituzte ura hartzeko gastuak eta estolderiari dagozkionak