Txandakako aprobetxamendu erregimenean erositako oporraldiak ez du itundutakoa betetzen