Sustatzaileak bere gain hartu behar ditu obrak akatsak