Senarraren lonjaren salmentaren dirua semeekin nola banatu jakin nahi du alargunak