Salmenta-hitzarmenak beste inmobiliaria batzuekiko bakarrik lotzen du etxebizitzaren jabea