Ordaindu gabeko kuotak ezkontide ohiari ere badagozkio