Lokalean izaniko ezbeharraren ondorioz jasandako kaltea konpontzea ordaindu diote; BEZ gabe, ordea