Irabazpidezko sozietatea kitatu egin daiteke dibortzio epaiaren ondoren