Etxebizitzarako aseguru poliza kontratatu baina haren indargabetzeaz inork jakinarazi ez