Etxebizitza zaharra saldu zuen, hitz emaniko datan berria emango ziotelakoan