Eraikitzailea beharturik dago erosleek aurreraturiko kopurua babesteko abal bat ematera