Egin ez den ortodontzia ordaintzeko eskaturiko kreditua kobratu diote