Auzo batek, teilatua konpondu bitartean, komunitateko kuotak ordaintzeari uko egin