Auto berria alda daiteke sei egunen buruan matxuratzen bada?