Aseburuak ez dio ebakuntza ordaintzen, senda-agiria berandu eraman omen zuelako