1.000 euro zor dituela jakinarazi diote, film bat alokatu eta urtebetez ez itzultzeagatik