Berogailuko kanpaiaren eta gasak kanporatzeko hodiaren arteko lotura akastunak bi pertsonen heriotza eragin zuen