Banku-zorraren interes eta komisioak ez zeuden finkatuta