Balio Erantsiaren gaineko Zergagatik gehigarria kobratu nahi zioten, nahiz aurrekontuan sartua zegoen