Autopistaren kontzesionarioak istripua jasaniko ibilgailuaren konponketa onartu ez