Auto-saltzaileak itzuli egin behar izan zuen auto berri akastunaren prezioa