Arrisku baten prebisiorik ezak demanda eragin zuen