Alkoholaren eraginpean ibilgailua gidatzeagatik aurreikusiriko indemnizazioa ez zioten ordaindu